ผลงานวิชา CL234
Computer for Children's Media Production

วิชา CL234 คอมพิวเตอร์เพื่อการผลิตสื่อสำหรับเด็ก เราจะเรียนเกี่ยวกับการนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ผลิตสื่อสำหรับเด็ก โดยเราจะเรียนทั้งหมด 6 โปรแกรม ได้แก่.

1.Adobe illustrator

ผลงานในหัวข้อ " โต๊ะทำงานในฝันของฉัน "ผลงานในหัวข้อ " Re - Design "ผลงานในหัวข้อ " Infographic Design "

2 . Adobe photoshop

ผลงานในหัวข้อ "Photomontage"

3 . Adobe Indesign

ผลงานในหัวข้อ " สิ่งพิมพ์ "

4 . Adobe Premiere Pro

ผลงานในหัวข้อ " สาขาวรรณกรรมสำหรับเด็ก "

ผลงานในหัวข้อ " การใช้ชีวิตในสถานการณ์โควิดระบาด "

5 . Adobe After Affect

ผลงานในหัวข้อ " Animation "

6 . Adobe XD

ผลงานออกแบบ GUI ในหัวข้อ "แอปพลิเคชันสำหรับผู้สูงอายุ"