ผศ. รพินทร (ณ ถลาง) คงสมบูรณ์

Asst. Prof. Rapindhorn (Na Thalang) Kongsomboon

วุฒิการศึกษา

  • ปริญญาโท M.A. in Children’s Literature Macquarie University, Australia ปีพ.ศ.2541
  • ปริญญาตรี ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีพ.ศ.2537
  • ประกาศนียบัตรวิชาหนังสือ คณะอักษรศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีพ.ศ.2545
  •  ประกาศนียบัตรการบรรณาธิการกิจและการแปล คณะอักษรศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีพ.ศ.2553

ความเชี่ยวชาญ

การวิเคราะห์วิจารณ์วรรณกรรม การเขียนสร้างสรรค์/การแปลสำหรับเด็ก ภาษาอังกฤษ  ภาษาฝรั่งเศส คติชาวบ้าน คติชนวิทยา การบรรณาธิการกิจ

ตำแหน่งทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งการทำงาน

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรด้านทุนการศึกษา เครือข่ายความร่วมมือ
ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง

ผลงานด้านวิชาการ

ผลงานด้านวิจัย

พ.ศ. 2551 งานวิจัยร่วม เรื่อง การเลี้ยงดูเด็กในโลกร่วมสมัย
พ.ศ. 2555 ๑๐๐ หนังสือดีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน (สสค.)
พ.ศ. 2546 การติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวรรณกรรมสำหรับเด็ก

ตำราและเอกสารวิชาการ

พ.ศ. 2554 เอกสารประกอบการสอน “การแปลวรรณกรรมสำหรับเด็ก”

บทความวิชาการและอื่นๆ

พ.ศ. 2546 ความตาย นัยสำคัญในวรรณกรรมสำหรับเด็ก
พ.ศ. 2553 นางนวลกับมวลแมวผู้สอนให้นกบิน วรรณกรรมสเปนที่เหมาะกับผู้อ่านวัย8-88 ปี
พ.ศ. 2555 ขวัญสงฆ์ ชีวิตหนูน้อยกำพร้าผู้เติบโตทางธรรม
พ.ศ. 2561 อ่านหนังสือเล่มนี้เถอะที่รัก

 

Translation of Children’s Books:

Tooppong.(2018) The King in Fairy Tales (พระราชาในนิทาน).Translated by Rapindhorn Na Thalang. Bangkok: Sathienthammasatarn. (Original text 2018)

Trace Moroney (2020) หนังสือชวนสงบใจของถ้วยฟู(My Calm Me Down Book)Translated by Rapindhorn Na Thalang. Bangkok: Nanmee Book. (Original text 2020)

Magarette wise brown (2018) Goodnight Moon (พระจันทร์ฝันดี).Translated by Rapindhorn Na Thalang. Bangkok: SCG.(Original text 1947)

Sirinya Burbridge-Bishop (2020) ร่างกายของฉัน ฉันดูแลได้.( Body Safety Education).Translated by Rapindhorn Na Thalang, Bangkok: Nanmee Book. (Original text 2020)

Elly van der linden(2019)แลร์รี่และโลล่าเห็นอะไรบ้างจ๊ะ. (Larry&Lola What Will We See There?) Translated by Rapindhorn Na Thalang. Bangkok: Nanmee Book. (Original text 2016)

Elly van der linden(2019)แลร์รี่และโลล่าเลือกอะไรดีนะ. (Larry&Lola What Will We Choose?) Translated by Rapindhorn Na Thalang, Bangkok: Nanmee Book. (Original text 2016)

Elly van der linden(2019) . แลร์รี่และโลล่าซื้ออะไรดีล่ะ. (Larry&Lola What Do We Buy?)

 Translated by Rapindhorn Na Thalang, Bangkok: Nanmee Book. (Original text 2016)

ปี พ.. 2538 -2539 ผู้ช่วยบรรณาธิการบริษัทนิวเจนเนอเรชัน พับลิชชิง จำกัด

คอลัมนิสต์วารสารสำหรับเด็ก “สู่โลกกว้าง”

ปี พ.ศ. 2538-ปัจจุบัน นักแปล บรรณาธิการ หนังสือภาพและวรรณกรรมเยาวชน2549-2555 บรรณาธิการวารสารหนังือเพื่อเด็ก (ThaiBBY)

ปี พ.ศ.2561 ที่ปรึกษา โครงการ “ส่งความรู้ สร้างความสุข” (อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด มหาขน)

  • หนังสือแปลสำหรับเด็กปฐมวัย งานแปลวรรณกรรมเยาวชน

เชิร์ช, แคโรลีน เจย์น. (2557). สวนผลไม้ของแพะน้อย. แปลจาก Little Apple Goat. โดย รพินทร ณ ถลาง.

                  กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์.

เชิร์ช, แคโรลีน เจย์น. (2557). เจ้าแกะทำความดี. แปลจาก Scruff Sheep. โดย รพินทร ณ ถลาง. กรุงเทพฯ:
            นานมีบุ๊คส์.

เชิร์ช, แคโรลีน เจย์น. (2557). ห่านน้อยนักแก้ปัญหา. แปลจาก Pond Goose. โดย รพินทร ณ ถลาง. กรุงเทพฯ:

                  นานมีบุ๊คส์.

แบร์เร็ตต์, จูดี้. (2558).  สัตว์ไม่ควรใส่เสื้อผ้าเด็ดขาด.  แปลจาก Animals Should Definitely Not Wear Clothes โดย รพินทร ณ ถลาง. กรุงเทพฯ: 

                  มูลนิธิเอสซีจี.

โมโรนี, เทรซ.  (2557). ถ้วยฟูรักสัตว์เลี้ยง. แปลจาก The Things I Love About Pets  โดย รพินทร ณ ถลาง. 
                  กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์.

โมโรนี, เทรซ.  (2557). ถ้วยฟูรักเพื่อน. แปลจาก The Things I Love About Friends โดย รพินทร ณ ถลาง.
                  กรุงเทพฯ:  นานมีบุ๊คส์.

โมโรนี, เทรซ.  (2557). ถ้วยฟูรักปู่ย่าตายาย. แปลจาก The Things I Love About Grandparents โดย รพินทร

 ณ ถลาง.  กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์.

โมโรนี, เทรซ. (2557). ถ้วยฟูรักครอบครัว. แปลจาก The Things I Love About Family โดย รพินทร ณ ถลาง.  

                  กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์.

รูลี, ลี.  (2557). จมูกดำดำ. แปลจาก Coda the polar Bear- The Black Noses โดย รพินทร ณ ถลาง. กรุงเทพฯ:

                  นานมีบุ๊คส์.

โรยเกลือหน่อยจ้ะ. แปลโดย รพินทร ณ ถลาง จาก Salt the Pudding, African American Read aloud Stories. กรุงเทพฯ : วารสารหนังสือเพื่อเด็ก. 

                 หน้า 44-45.

วู้ด, จอห์น นอร์ริส.  (2538).  แม่น้ำและทะเลสาบ.  แปลจาก  River and Lake โดย รพินทร ณ ถลาง.  กรุงเทพฯ: นิวเจนเนอเรชั่น.

 

  • งานบรรณาธิการหนังสือแปลสำหรับเด็กและเยาวชน บรรณาธิการวรรณกรรมเยาวชน

วีนิงเกอร์, บริจิตต์. (2555). ข้าวตังไม่อยากอาบน้ำ. แปลโดย หัทยา บุบผาทอง. รพินทร ณ ถลาง, บรรณาธิการ.

                  กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์.

วีนิงเกอร์, บริจิตต์. (2555).  ข้าวตังตามหาข้าวตู. แปลโดย หัทยา บุบผาทอง. รพินทร ณ ถลาง, บรรณาธิการ.

                  กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์.

วีนิงเกอร์, บริจิตต์. (2555). ข้าวตังอยากเล่นกับแม่. แปลโดย หัทยา บุบผาทอง. รพินทร ณ ถลาง,  บรรณาธิการ.
                  กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์.

วีนิงเกอร์, บริจิตต์.  (2555).  ข้าวตังอยากเลี้ยงหมา. แปลโดย หัทยา บุบผาทอง. รพินทร ณ ถลาง, บรรณาธิการ.
                  กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์.

วีนิงเกอร์, บริจิตต์.  (2555).  แม่ครับ ข้าวตังขอโทษ. แปลโดย หัทยา บุบผาทอง. รพินทร ณ ถลาง, บรรณาธิการ.
                  กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์.

วีนิงเกอร์, บริจิตต์.  (2555).  ข้าวตังไม่ทิ้งเพื่อน. แปลโดย หัทยา บุบผาทอง. รพินทร ณ ถลาง, บรรณาธิการ.
                   กรุงเทพฯ:  นานมีบุ๊คส์.

วีนิงเกอร์, บริจิตต์.  (2555).  ข้าวตังไม่อยากอยู่บ้าน. แปลโดย หัทยา บุบผาทอง. รพินทร ณ ถลาง, บรรณาธิการ.
                  กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์.

วีนิงเกอร์, บริจิตต์.  (2555).  ข้าวตังแบ่งของขวัญ. แปลโดย หัทยา บุบผาทอง. รพินทร ณ ถลาง, บรรณาธิการ.
                  กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์.

สจวร์ต, แอมเบอร์.  (2556).  มั่นใจอีกนิดนะคนดี. แปลโดย รุ่งอรุณ สัมปัชชลิต. รพินทร ณ ถลาง, บรรณาธิการ.

                  กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์.

สจวร์ต, แอมเบอร์.  (2556).  ลองดูหน่อยนะคนดี. แปลโดย รุ่งอรุณ สัมปัชชลิต. รพินทร ณ ถลาง, บรรณาธิการ.

                  กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์.

สจวร์ต, แอมเบอร์.  (2556).  ไม่ต้องกลัวนะคนดี. แปลโดย รุ่งอรุณ สัมปัชชลิต. รพินทร ณ ถลาง, บรรณาธิการ.

                  กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์.

สจวร์ต, แอมเบอร์.  (2556).  ค่อยๆ ฝึกฝนนะคนดี. แปลโดย รุ่งอรุณ สัมปัชชลิต. รพินทร ณ ถลาง, บรรณาธิการ.
                  กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์.

สมอลแมน, สตีฟ. (2559). ฉันไม่กลัวกระต่ายยักษ์เกเร. แปลโดย พัชร วัฒนศรีมงคล จาก Who’s Afraid of the Big Bad Bunny?. รพินทร ณ ถลาง  

                  บรรณาธิการต้นฉบับ. กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์.

ที่อยู่ติดต่อ

สถานที่ทำงาน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 สุขุมวิท
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์สำนักงาน : 0-2649-5000 ต่อ 16086, 16510

อีเมล : rapind@g.swu.ac.th