ผลงานนิสิตวิชากิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

CL 434 Activities for Reading Promotion

CHILDREN’S VARIETY PROGRAM
โดยนิสิตวรรณกรรมสำหรับเด็กชั้นปีที่ 4 รุ่น 26

วีดีโอสำหรับเด็ก

ผลงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็ก
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

CHILDREN’S VARIETY PROGRAM
โดยนิสิตวรรณกรรมสำหรับเด็กชั้นปีที่ 4 รุ่น 24

วีดีโอสำหรับเด็ก

ผลงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็ก
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

PODCAST FOR CHILDREN

พอตแคสสำหรับเด็ก จัดทำโดยนิสิตวรรณกรรมสำหรับเด็กชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 26

พอตแคสสำหรับเด็ก

ผลงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็ก
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

PODCAST FOR CHILDREN

พอตแคสสำหรับเด็ก จัดทำโดยนิสิตวรรณกรรมสำหรับเด็กชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 24

พอตแคสสำหรับเด็ก

ผลงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็ก
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ