ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำหลักสูตร

รับสมัครคัดเลือกนิสิต ประจำปีการศึกษา 2564 TCAS รอบที่ 4 Direct Admission

รับสมัครคัดเลือกนิสิต ประจำปีการศึกษา 2564 TCAS รอบที่ 4 Direct Admission   ข่าวดีสำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก เปิดรับสมัครคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2564 ในระบบ TCAS 4 Direct Admission โดยผู้สมัครจำเป็นต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Read More »

TCAS 64

วิธีการสมัคร TCAS 64 สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Read More »