ปฐมนิเทศนิสิตใหม่สาขาวรรณกรรมสำหรับเด็ก รุ่น 27

ครั้งแรกของสาขา! กับการปฐมนิเทศในรูปแบบออนไลน์

ขอเชิญนิสิตใหม่สาขาวรรณกรรมสำหรับเด็กและผู้ปกครอง เข้าร่วมการปฐมนิเทศออนไลน์ ในวันที่ 23 กรกฏาคม 2563 เวลา 13.00-15.00 น

ปฐมนิเทศผ่าน ZOOM และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live