Categories
news

ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการคัดเลือกในรอบ TCAS 3

สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็กขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในสาขาวรรณกรรมสำหรับเด็ก คณะมนุษยศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ ในปีการศึกษา 2565 นี้ เตรียมรอพบกับกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ได้เร็วๆ นี้