Categories
teacher

อ.ดร. ธันยา เข้าร่วมการอบรมและพัฒนาตนเอง

อาจารย์ ดร. ธันยา พิธยาพิทักษ์ เข้าร่วมการอบรมและพัฒนาตนเอง

Categories
teacher

ขอแสดงความยินดีกับ “อาจารย์อนุสรา ดีไหว้”

ที่ผ่านการคัดสรร โครงการ My Moral ปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กไทยในยุคเปลี่ยนผ่าน 2020 ภายใต้หัวข้อ Morals in New Normal

Categories
teacher

ขอแสดงความยินดีกับ “ศาสตราจารย์เกริก ยุ้นพันธ์”

ได้รับการแต่งตั้งเป็น “ศาสตราจารย์ด้านวรรณกรรมสำหรับเด็ก” คนแรกของประเทศไทย

Categories
teacher

Design Research Day

อ.พิชญา นิลรุ่งรัตนา ได้ขึ้น Present งานวิจัยหัวข้อ “การพัฒนาเครื่องมือออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้งานระบบดิจิทัลสำหรับผู้สูงอายุ” (Digital User Interface Design Tools Development For Elderly)ในงาน Design Research Day
“เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2564 Bangkok Design
Week 2021”