Categories
Uncategorized

สอนทำเว็บ

ขอแสดงความยินดีกับ

Categories
news

AUN-QA Certificate

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 สภามหาวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดีกับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก ตามที่หลักสูตร ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ASEAN University Network Quality Assurance : AUN-QA ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน

Categories
news

ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการคัดเลือกในรอบ TCAS 3

สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็กขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในสาขาวรรณกรรมสำหรับเด็ก คณะมนุษยศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ ในปีการศึกษา 2565 นี้ เตรียมรอพบกับกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ได้เร็วๆ นี้

Categories
Uncategorized

CL232 Children’s Non-Fiction

ผลงานนิสิตในวิชาสารคดีสำหรับเด็ก

Categories
Uncategorized

CL233 Writing Verses for Children

ผลงานนิสิตในวิชาการเขียนบทกวีสำหรับเด็ก

Categories
news

ดินแดนต้องมนตร์

ฮาลาโมล่า สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็กขอเชิญพ่อมดแม่มดตัวน้อย มาฟังนิทานและทำกิจกรรมสนุก ๆ ในงานประจำปีของดินแดนต้องมนตร์

Categories
news

OPEN HOUSE 2021

ประชาสัมพันธ์งาน SWU Openhouse 2021 วันที่ 20 -21 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน ZOOM

Categories
news

บรรยากาศงานปัจฉิมนิเทศออนไลน์ สาขาวรรณกรรมสำหรับเด็ก รุ่น 24

วันที่ 23 ก.ค. 64 เวลา 13:00 พร้อมประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับเกียรติบัตรรางวัลสารนิพนธ์ ปีการศึกษา 2563

Categories
highlight Pastthesis

Braille House

สื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยสำหรับเด็กผู้ด้อยโอกาสทางการมองเห็น ไม่ได้ด้อยโอกาสทางความคิดต้องการสื่อการเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนาพวกเขา ‘บ้านเบรลล์’ คือสื่อการเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนาในด้านต่าง ๆ คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และทักษะทางสังคมที่จะช่วยให้เด็ก ๆ พัฒนาตัวเองได้

Categories
news

บรรยากาศงานปฐมนิเทศออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564

สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ https://fb.watch/v/1d8H7lq8E/