Categories
news

ช้างป๋องรอเล่น มาแล้ว

ขอเชิญมาร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานนิทรรศการแสดงต้นฉบับ วรรณกรรมสำหรับเด็กนิพนธ์ “ช้างป๋อง รอเล่น”   นิทรรศการต้นฉบับวรรณกรรมสำหรับเด็กนิพนธ์ ครั้งที่ 23 จัดแสดงงานวันที่ 1 – 8 กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 11.00 – 18.00 น. ขอเชิญทุกท่านมาร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน วันที่ 2 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 น.  ขอเชิญทุกท่านที่สนใจ มาอ่าน มาเล่น และมาชมผลงานแห่งวัยเยาว์ถึงวัยรุ่นพร้อมกิจกรรมสร้างสรรค์จากพวกเราเอกวรรณกรรมสำหรับเด็กทั้ง 29 คน ณ ลานสานฝัน สถาบันอุทยานการเรียนรู้ TK Park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษอื่น ๆ อีกมากมาย รอติดตามชมกันนะคะ  กลับไปหน้ารวมข่าว

Categories
news

วิชา ZHM17 Creating Story for Children’s Complacencies (เรื่องเล่าเอาใจเด็ก)

สำหรับผู้ที่ลงสมัครเรียนวิชา ZHM17 Creating Story for Children’s Complacencies (เรื่องเล่าเอาใจเด็ก) ของสาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก สามารถเข้าร่วม Class เรียนได้ที่ลิงก์ Google Classroom ที่แนบไว้ >>>

Categories
news

8 สิงหาคม เปิดเทอมปีการศึกษา 2565 ยินดีต้อนรับนิสิตกลับเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2565 โดยจะมีการเปิดเรียนแบบผสมผสาน มีวิชาเรียนที่กลับเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยแล้ว โดยมีวิธีปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ดังนี้ >>>

Categories
news

ปฐมนิเทศนิสิตวรรณกรรมสำหรับเด็กรุ่นที่ 29

ขอเชิญชมภาพบรรยากาศงานวันปฐมนิเทศ ซึ่งจัดขึ้นแบบผสมผสานในวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ณ อาคาร 38 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Categories
news

วรรณกรรมสำหรับเด็กงานปัจฉิมนิเทศ นิสิตที่ 25

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็กจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นิสิตรุ่นที่ 25 จัดขึ้นในรูปแบบผสมผสานออนไซด์และออนไลน์ ภายใต้มาตรการควบคุมโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

Categories
news

AUN-QA Certificate

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 สภามหาวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดีกับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก ตามที่หลักสูตร ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ASEAN University Network Quality Assurance : AUN-QA ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน

Categories
news

ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการคัดเลือกในรอบ TCAS 3

สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็กขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในสาขาวรรณกรรมสำหรับเด็ก คณะมนุษยศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ ในปีการศึกษา 2565 นี้ เตรียมรอพบกับกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ได้เร็วๆ นี้

Categories
news

ดินแดนต้องมนตร์

ฮาลาโมล่า สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็กขอเชิญพ่อมดแม่มดตัวน้อย มาฟังนิทานและทำกิจกรรมสนุก ๆ ในงานประจำปีของดินแดนต้องมนตร์

Categories
news

OPEN HOUSE 2021

ประชาสัมพันธ์งาน SWU Openhouse 2021 วันที่ 20 -21 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน ZOOM

Categories
news

บรรยากาศงานปัจฉิมนิเทศออนไลน์ สาขาวรรณกรรมสำหรับเด็ก รุ่น 24

วันที่ 23 ก.ค. 64 เวลา 13:00 พร้อมประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับเกียรติบัตรรางวัลสารนิพนธ์ ปีการศึกษา 2563