Categories
news

วิชา ZHM17 Creating Story for Children’s Complacencies (เรื่องเล่าเอาใจเด็ก)

สำหรับผู้ที่ลงสมัครเรียนวิชา ZHM17 Creating Story for Children’s Complacencies (เรื่องเล่าเอาใจเด็ก) ของสาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก สามารถเข้าร่วม Class เรียนได้ที่ลิงก์ Google Classroom ที่แนบไว้ >>>

Categories
news

8 สิงหาคม เปิดเทอมปีการศึกษา 2565 ยินดีต้อนรับนิสิตกลับเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2565 โดยจะมีการเปิดเรียนแบบผสมผสาน มีวิชาเรียนที่กลับเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยแล้ว โดยมีวิธีปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ดังนี้ >>>