Categories
cl23 past Pastthesis

พาราพาลา

นิทรรศการต้นฉบับวรรณกรรมสำหรับเด็กนิพนธ์ “พาราพาลา”

Categories
past Pastthesis thesiscl26 thesiscl26_work

ช้างป๋อง รอเล่น

ช้างป๋อง รอเล่น นิทรรศการวรรณกรรมสำหรับเด็กนิพนธ์ประจำปีการศึกษา 2566

Categories
past Pastthesis thesiscl25

ยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรลาโครนา

แวะเยี่ยมชมผลงานของเหล่านิมมิวได้เลย!

Categories
highlight Pastthesis

Braille House

สื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยสำหรับเด็กผู้ด้อยโอกาสทางการมองเห็น ไม่ได้ด้อยโอกาสทางความคิดต้องการสื่อการเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนาพวกเขา ‘บ้านเบรลล์’ คือสื่อการเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนาในด้านต่าง ๆ คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และทักษะทางสังคมที่จะช่วยให้เด็ก ๆ พัฒนาตัวเองได้

Categories
Mood รวม past Pastthesis thesiscl24

ร้านคุณโม่ ณ เขาโมโกจู พ.ศ. 2564

นิทรรศการออนไลน์ นำเสนอต้นฉบับวรรณกรรมสำหรับเด็กนิพนธ์ ครั้งที่ 21 หลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็ก ประจำรุ่นปี พ.ศ. 2564

Categories
cl22 Pastthesis

ถ้ำพุงช้างมหัศจรรย์

สื่อผ้าส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัย 4-6 ปี เพื่อฝึกการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและพัฒนาการทางด้านร่างกายให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Categories
cl22 Pastthesis

โครงการหุ่นจักรกลคาระคุริ

โครงการสำหรับเด็กอายุ 9-10 ปี การประดิษฐ์หุ่นจักรกลคาระคุริด้วยกลไกกระดาษ ช่วยให้การพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมือและนิ้วมือของเด็ก ช่วยบริหารสมองซีกซ้ายและซีกขวาพร้อมกัน เพราะกระตุ้นให้เด็กใช้ร่างกายทำงานประสายกันระหว่างมือซ้ายและมือขวา ในการประดิษฐ์หุ่นคาระคุริ ที่ค่อย ๆ เพื่อความซับซ้อนจากง่ายไปยาก อีกทั้งยังสามารถเชื่อมโยงสู่การเรียนรู้แบบสตีมศึกษา (STEAM Education)

Categories
cl22 Pastthesis

ทุกอย่างหมุนรอบตัวยาย

วรรณกรรมเยาวชนสำหรับเด็กอายุ 14 ปี
ยายเป็นมากกว่านั้น ยายเป็นนักร้อง เป็นนักแต่งตัว เป็นช่างทำผม เป็นศิลปิน เป็นนักพูดมาราธอน เป็นผู้มองเห็นวิญญาณ ยายเป็นเด็กดื้อ เป็นผู้หญิงที่โดดเดี่ยวไม่มีคนรักในบางครั้ง ทั้งหมดนี้คือยาย ที่ยังคงเป็นมนุษย์

Categories
cl22 Pastthesis

ปันรัก(ลัก)ให้น้อง

วรรณกรรมเยาวชนสำหรับเด็กอายุ 14 ปีขึ้นไป
หลายครั้งที่คนเราตัดสินคนอื่นจากภาพลักษณ์ภายนอก เพราะเป็นสิ่งแรกที่มองเห็นเพียงแค่มองผ่านตา ก็ตีความและคาดเดาไปต่าง ๆ นานา ว่าคนผู้นั้นเป็นอย่างไร ทั้งที่ความจริงแล้วสิ่งที่เห็นอาจเป็นเพียงด้านหนึ่งของเขาเท่านั้น บางครั้งสิ่งที่เรามองเห็นอาจไม่เป็นแบบนั้นเสมอไป

Categories
cl22 Pastthesis

ขอบคุณเหตุการณ์วันนั้น

วรรณกรรมเยาวชนสำหรับเด็กอายุ 14 ปีขึ้น
ฉันมีความสุขมากที่ได้กล้าทำสิ่งต่าง ๆ ที่ผ่านมา โดยที่ฉันไม่เคยนึกเสียใจเลยสักครั้งเดียว