Categories
cl18 Pastthesis

ตรงกลางนี้ยังมีฉัน

วรรณกรรมเยาวชน สำหรับเด็กอายุ 13 ปีขึ้นไป เล่าถึงเรื่องราวของแก้ม ลูกคนกลางของครอบครัว เธอเป็นเด็กหญิงผู้แสนธรรมดา ไม่เก่งเท่าพี่สาวและไม่น่ารักเท่าน้องชาย แต่เมื่อแก้มเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนประจำแห่วหนึ่ง เธอก็ได้พบชีวิตที่เปลี่ยนไปของตัวเอง