Categories
cl18 Pastthesis

ตรงกลางนี้ยังมีฉัน

วรรณกรรมเยาวชน สำหรับเด็กอายุ 13 ปีขึ้นไป เล่าถึงเรื่องราวของแก้ม ลูกคนกลางของครอบครัว เธอเป็นเด็กหญิงผู้แสนธรรมดา ไม่เก่งเท่าพี่สาวและไม่น่ารักเท่าน้องชาย แต่เมื่อแก้มเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนประจำแห่วหนึ่ง เธอก็ได้พบชีวิตที่เปลี่ยนไปของตัวเอง

Categories
cl18 Pastthesis

ราวกับปลาขาดน้ำ

วรรณกรรมเยาวชนที่เล่าถึงที่ดินผืนหนึ่ง ถ้าที่ดินผืนนี้เป็นตลาดชุมชน ชาวบ้านจะมีรายได้เป็นเจ้าของกิจการและยืนด้วยลำแข้งของตัวเอง แต่หากเปลี่ยนเป็นตลาดติดแอร์ ชาวบ้านจะกลายเป็นลูกจ้างทำงานเป็นตุ๊กตาไขลาน