Categories
cl18 Pastthesis

ราวกับปลาขาดน้ำ

วรรณกรรมเยาวชนที่เล่าถึงที่ดินผืนหนึ่ง ถ้าที่ดินผืนนี้เป็นตลาดชุมชน ชาวบ้านจะมีรายได้เป็นเจ้าของกิจการและยืนด้วยลำแข้งของตัวเอง แต่หากเปลี่ยนเป็นตลาดติดแอร์ ชาวบ้านจะกลายเป็นลูกจ้างทำงานเป็นตุ๊กตาไขลาน