Categories
highlight Pastthesis

สังข์ทอง

วรรณคดีไทยเรื่องสังข์ทองที่นำเสนอในรูปแบบสื่อผ้าสักหลาด เหมาะสำหรับเด็กทุกเพศ ช่วยเสริมสร้างจินตนาการไปพร้อม ๆ กับการเรียนรู้วรรณคดีไทย