Categories
cl19 Pastthesis

เตรียมตัวไปเรียนกันนะ

สื่อหนังสือผ้าเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี เรื่องชีวิตประจำวัน ตื่นนอน อาบน้ำแต่งตัว ไปโรงเรียน เสริมสร้างทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กผ่านการเล่น ติดกระดุม รูดซิป

Categories
highlight Pastthesis

สังข์ทอง

วรรณคดีไทยเรื่องสังข์ทองที่นำเสนอในรูปแบบสื่อผ้าสักหลาด เหมาะสำหรับเด็กทุกเพศ ช่วยเสริมสร้างจินตนาการไปพร้อม ๆ กับการเรียนรู้วรรณคดีไทย