Categories
cl22 Pastthesis

วัยรุ่นกำเริบ

วรรณกรรมเยาวชนสำหรับเด็กอายุ 14 ปีขึ้นไป

พวกเขาไม่มีทางรู้หรอกว่าการเป็นผู้ใหญ่จะรู้สึกเช่นไร เมื่อตัวเองยังเป็นแค่วัยรุ่นคนหนึ่ง แต่ในขณะเดียวกันก็หวังจะให้อีกฝ่ายเข้าใจพวกเขาบ้าง เพราะอย่างน้อยก่อนจะเป็นผู้ใหญ่ ทุกคนก็ต้องผ่านการเป็นวัยรุ่นมาก่อนทั้งนั้น