Categories
cl17 Pastthesis

รักเหมือนกันนะ

รักเหมือนกันนะ – หนังสือภาพสำหรับเด็กอายุ 3-6 ปีที่ช่วยขยับความสัมพันธ์ของพี่น้องให้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น และเผยความรู้สึกในใจให้รู้ว่าจริง ๆ แล้ว ฉันรักพี่น้องของฉันมากแค่ไหน