Categories
cl22 highlight Pastthesis

กลับตาลปัตร

วรรณกรรมเยาวชนสำหรับเด็กอายุ 14 ปีขึ้นไป ความสงบ หมายถึง การหยุดสิ้นสุดของความเร่าร้อน ปั่นป่วน และอีกทั้งยังหมายถึงการยุติการแสวงหา
เมื่อมีความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนเกิดขึ้นมาอย่างเต็มรูปแบบนี้แล้ว ก็นับได้ว่า การเกิดหรือชาติใหม่ได้ปรากฏขึ้นมาแล้ว และหลังจากนั้นความทุกข์จักต้องตามมาโดยสมควร