Categories
cl20 Pastthesis

เด็กชายมะเขือเทศ

นี่เป็นหนังสือภาพสำหรับเด็ก 6 ปีขึ้นไป สวัสดีครับ ผมเด็กชายชายมะเขือเทศ ชอบกินมะเขือเทศ ความสุขของผมคือมะเขือเทศ