Categories
cl22 Pastthesis

สีสันชวนสนุก

หนังสือภาพสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี
หนึ่ง สอง สาม สี่ ผลไม้รูปกลมกลมสีนี้ เรียกว่าอะไรนะ

Categories
cl20 Pastthesis

ข้างบ้านผมมีสัตว์ประหลาด!

นิทานภาพสำหรับเด็ก 7-12 ปี เด็ก ๆ มักจะกลัวหมอฟัน บางคนเห็นหมอฟันเป็นสัตว์ประหลาด แต่หมอฟันใจดีนะ ลองมาร่วมให้กำลังใจ แตง เด็กชายที่กลัวหมอฟันข้างบ้านเพราะคิดว่าเป็นสัตว์ประหลาด