"สวัสดี! พวกเราคือนิมมิวจากลาโครนา แดนมนตราในป่าใหญ่"